*******

وقتی می گویی نگرانت هستم

ازتو چه پنهان دردلم قند آب می شود

می پرسی :کی می رسی /چرا حواست به گوشیت نیست و....


من درتک تک جملاتت

ضرب آهنگ عاشقانه دوستت دارم هایت را می شنوم

تو که صدایم میکنی ....... دلم تکان که نه

میلرزد طوری ک نمیتوان تحمل کرد

تو وتمام نگرانی های عاشقانه ات را دوست می دارم

من هم نگرانتم .ازهمان نگرانی های عاشقانه

و تو نیز خوب می دانی که خورشید زندگی من

از چشمان تو طلوع می کند

بر زندگی من بتاب و گرما ببخش...

دوستــــــــ♥♥ـــــــت دارم