♥خوش بحال اوناییکه عشقشون تنهاشوون نمیزاره و شبا تا نخوابوندش..نمیخوابه..... 

♥خوش بحال اونی که عشقش بش میگه ببین دیوونه... 
هم من مال توام هم تو مال من.پس دیگه فکراای بیخود ب سرت نزنه... 

♥خوش بحال اوناییکه میدونن تا تهش پای هیچ نفر سومی وسط نیس...

♥خوش بحال اونیکه میدونه به نگاه عشقش هیچکس قشنگ نمیاد جز خودش...

♥خوش بحال اونیکه به عشقش میگه دیگه میخام برم.عشقش نگا میکنه تو چشماشو میگه:مگه فقط مسئوله خودتی؟؟ دل من چی؟؟ بیخود میکنی که میگی میخام برم... 

♥خوش بحال اونیکه واسه عشقش بهترینه...

خوووووشششش بحاللللل من و ♥عشقم♡