مولا علی (ع):


هرکس زمان یاری رهبرش خواب باشد با لگد دشمنش بیدار می شود .