به دور از تجملات...
به دور از چشم و هم چشمی ها...

مهم ترین عهد زندیگیشان را در کنار "شهدا" بسته اند...
این روزها ساده بودن, و حتی عاشق شدن جرأت میخواهد...
جرأت...جرأت...
واژه ای که جوان های نسل ما با آن غریبه اند...
بیایید کمی شجاعت را تمرین کنیم...
-------------------------------------------------------------------------------------------
برگرفته از http://mahze-yar.blog.ir